Osnovna obuka preživljavanja u prirodi

Osnovna obuka preživljavanja u prirodi

Ova obuka je vodič za opstanak i funkcionisanje u vreme globalnih promena, mogućih kriza i katastrofa ili situacija u kojoj ostanete sami i izgubljeni u prirodi sa minimumom opreme koju imate sa sobom. Obuka pruža znanje iz različitih oblasti koje je neophodno razviti i održavati u ravnoteži za zdrav i održiv život u prirodi.

Osnovni elementi programa su: izgradnja skloništa, paljenje vatre, pronalazak hrane i vode, orijentacija u prostoru, prva pomoć u prirodi i signalizacija.

Ovaj kurs obuhvata osnovnu teorijsku i praktičnu obuku:

  1. Bezbedno kretanje u prirodi,
  2. Izrada improvizovanih skloništa i zaklona,
  3. Prikupljanje i filtracija vode,
  4. Priprema vatre,
  5. Korišćenje osnovne opreme (sigurna upotreba noža, sekire, testere…),
  6. Biljke za ishranu, čajevi i njihova priprema,
  7. Sakupljanje i priprema pečuraka,
  8. Osnovi orjentacije u prirodi,
  9. Samopomoć i pomoć povređenima,
  10.  Izrada različitih pomagala i signalizacija za pomoć.

Informacije I prijave na: info@svetlostknjige.com ili tel. 065 3433 857