SJAJ TIFARETA – SUNCE U DUHOVNOJ PRAKSI

SJAJ TIFARETA – SUNCE U DUHOVNOJ PRAKSI

USKORO U IZDANJU PALEJA – SVETLOST KNJIGE

U današnje vreme se mnogo govori o jogi. I ja sam vam pomalo govorio o tome predstavljajući vam različite vrste joge koje postoje i koje potiču naročito iz Indije, sa Tibeta, ali i iz Kine, Japana, Egipta, Persije… Jer sve religije imaju svoju jogu, čak i hrišćanstvo. Da, hrišćani su uvek upražnjavali obožavanje, molitvu, kontemplaciju, predanost, ljubav prema Tvorcu, to je preovlađujući aspekt hrišćanske religije; u Indiji se to zove bhakti joga, joga pobožnosti, obožavanja, duhovne ljubavi. Jedino što ta joga odgovara izvesnim temperamentima, a drugi imaju druge različite osobine i nadarenosti, i treba im stoga dati druge mogućnosti. Brojni su putevi koji vode ka Tvorcu. Hrišćani su se ograničili na jedan put, koji je doduše divan, ne treba ga kritikovati, ali što se Indusa tiče, oni su bogatiji idejama, tako da su dali mnogo drugih metoda.

Za one koji su pre svega stvoreni za učenje, filozofsko promišljanje, misaoni rad, stvorili su đnani jogu, jogu znanja, kako bi mogli da se pridruže Gospodu putem inteligencije.

Drugi nemaju tu sklonost ka nauci i filozofiji, a ni najmanju želju da kleče, kontempliraju i obožavaju; oni imaju snažnu volju, energiju za trošenje, veliku predanost. Hoće da služe drugima, hoće da rade. Karma joga je stvorena za njih, odnosno joga dela, ostvarenja zadataka koje treba izvršiti bez očekivanja bilo plate ili nagrade. Karma joga je joga besplatnog i nesebičnog delovanja.

Za one koji hoće da ovladaju sobom, zagospodare svojim nagonima, impulsima i nižim sklonostima, postoji radža joga: koncentracijom i ovladavanjem sobom oni dopiru i do Večnosti, tope se u njoj, postaju „radže“, (radža znači kralj) svog sopstvenog kraljevstva.

Krija joga je joga svetlosti: misliti na svetlost, poznavati je, razumeti je, okružiti se svetlošću, uneti je u sebe i isijavati je oko sebe. To je čudesan rad, to je Babađijeva joga.

Hatha joga je za one koji vole da rade fizičke vežbe, da zauzimaju razne vrste položaja, asane, kako ih zovu; saviti se, uvrnuti se, saviti se u loptu, ispružiti se, leći na stomak, ponovo ustati, staviti noge iza glave, itd. Te vežbe, zasnovane na preciznom poznavanju centara koji se pokreću zauzimanjem određene poze, traže puno volje i istrajnosti. Hatha joga je najraširenija na Zapadu, ali siroti Zapadnjaci nemaju ni temperament ni telesnu građu Istočnjaka, ni uslove mira i tišine za vežbanje, i mnogi se na kraju poremete fizički i psihički. Koliko sam ljudi sreo koji su mi priznali da su napustili hatha jogu zato što su osetili da su narušili svoju unutrašnju ravnotežu! Treba biti veoma obazriv, nikada nisam savetovao Zapadnjacima da praktikuju tu jogu.

Agni joga je joga vatre; misliti na vatru, raditi sa vatrom, probuditi vatru u sebi. Pošto je vatra na izvoru svakog stvaranja, i agni joga je put koji vodi ka Tvorcu. 

Šabda joga, joga reči, se sastoji u izgovaranju određenih formula, ili mantri, u određenom trenutku, određeni broj puta, odgovarajućim intenzitetom… Reč je moć, i onaj koji ume da radi sa tom moći, ostvaruje velike rezultate.

Sada, želeo bih da govorim o jednoj jogi koja prevazilazi sve ostale: jogi sunca. Ona je bila poznata u prošlosti: praktikovali su je Grci, Egipćani, kao i Persijanci, Acteci, Maje, Tibetanci… Sada je napuštena, naročito na Zapadu. Pošto se na sanskritu Sunce kaže surija, daćemo ovoj vrsti joge ime „Surija joga“. To je moja omiljena joga, jer ona objedinjuje i sažima u sebi sve druge joge. Da, zašto da ne objedinimo sve joge u jednu jedinu?

Učenik Univerzalnog Belog bratstva ne može da ostane skučeno, ograničeno biće, jer predstavlja novog čoveka koji treba da se razvije u svim pravcima. On treba da radi potpuno nesebično: to je karma joga. Treba da traga za Bogom, da Ga voli i obožava: to je bhakti joga. Treba da meditira, da se koncentriše da bi uspeo da ovlada sobom, da bi upravljao mnoštvom  svojih ćelija: to je radža joga. Kada sedi u meditaciji na Steni ili izvodi pokrete naše jutarnje gimnastike ili paneuritmije, to je, može se reći, hatha joga!… On projektuje svetlost i boje, okružuje se blistavom aurom; to je krija joga. Usredsređuje se na vatru i stvara mogućnost da u njemu izgore sve nečistoće: to je agni joga. Neprestano pazi da bude gospodar svoje reči, da ne izgovara reči koje razdvajaju bića, koje u njima bude sumnju ili obeshrabrenje, on se, naprotiv, trudi da postane tvorac novog života: to je šabda joga. Najzad, on se usredsređuje na Sunce, voli ga i istražuje, smatra ga vratima ka nebu, ispoljenjem Hrista, predstavnikom Boga, i to je surija joga. Učenik koji je upražnjava ne odbacuje ni jednu od drugih joga, naprotiv, on postaje potpuno biće, živi u potpunosti.

Pokazujem vam novi ideal, novi model čovečanstva, koji se stvara u Univerzalnom belom bratstvu: bića čiji je cilj da razviju sve ljudske vrline. Jer u surija jogi podrazumevaju se: obožavanje, mudrost, moć, čistota, delanje, predanost, svetlost, kao i sveta vatra božanske ljubavi. Eto zašto ću se u narednim danima baviti time da vam predstavim jogu sunca, da biste znali šta je ona i kakve blagodeti primate dolazeći svakog jutra da vidite izlazak sunca.

Sa drugim vrstama joge, vi razvijate samo jednu stranu sebe, dok sa surija jogom pokrećete sve centre u sebi, jer se povezujete sa moći koja usmerava i oživljava sve planete našeg univerzuma sa Suncem, i tu neminovno imate rezultate. Eto zašto mogu da vam kažem da će sve te joge koje su smatrane veličanstvenim u prošlosti i koje su još veličanstvene, ustupiti mesto surija jogi, koja ih sve prevazilazi, jer kroz Sunce čovek radi sa samim Bogom. Neki koji su to iskusili su uspeli i vi ne možete da zamislite šta su sve dobili, u kakvoj svetlosti, sjaju, zadivljenosti žive! Čak ću vam reći da mi je Sunce otkrilo ono što niko nije mogao da me nauči, jer nijedna knjiga ne može da vam da ono što će vam Sunce dati, ako naučite da uđete u odnos sa njim.

Omram Mihael Ajvanhov