Albertus Frater

Frater Albertus Spagyricus (Dr. Richard Albert Riedel) (1911–1984) je osnivač Paracelzusovog Istraživačkog Društva (Paracelsus Research Society) u Solt Lajk Sitiju, SAD, koji je kasnije prerastao u Paracelzusov koledž. Na osnovu Paracelzusovog koncepta o telu, duši i duhu, Frater Albertus je razvio sistem podučavanja alhemijskih koncepata zasnovan na spagirijskoj veštini razlaganja i redestilacije.

Na kursevima, nakon čijeg uspešnog pohađanja su studenti dobijali određena zvanja, izučavale su se tajne biljnog, mineralnog i životinjskog sveta na jedan razumljiv i pristupačan način. Pre toga, da bi imao pristup takvom učenju, učenik je morao postati član nekog tajnog bratstva ili reda. Nakon Albertusove smrti 1984, koledž je prestao da radi na teritoriji SAD, ali je nastavio svoje aktivnosti u Australiji. Frater Albertus ostvario je značajan uticaj u oblasti alhemijskih istraživanja, posebno doprinevši razumevanju spagirijskog metoda. Njegovi radovi prevedeni su na mnoge jezike.

Njegovi radovi su:

1. „Tri novele“ (Drei Novellen) 1932;
2. Pesme „Dachstubenverse eines Ausgewanderten“, Reflexe Verlag, Goldah, Švajcarska;
3. „Alhemičarski priručnik“ (The Alchemist’s Handbook) 1960;
4. „Od jedan do deset“ (From One to Ten) 1966;
5. „Praxis Spagyrica Philosophia“ 1966;
6. „Sedam zraka Kabale“ (The Seven Rays of the QBL) 1981;
7. „Praktiche Alchemie im Zwanzigstem Jahrhundert“ 1970;
8. „Čovek i ciklusi univerzuma“ (Men and Cycles of the Universe) 1970;
9. „Alhemičar u Stenovitim planinama“ (The Alchemist of the Rocky Mountains) 1976;
10. „Nežno sam odgovorio i rekao“ (Gently I Answered and Said) 1978.

(Podaci su sa interneta, Wikipedia.com)

Od ovog autora
  • Pročitajte još

    Alhemičarski priručnik

    дин. 800,00
    Ocenjeno sa 0 od 5