Dalaj Lama

Dalaj Lama

Dalaj Lama je izvorno titula poglavara žute sekte Gelug, tibetanskog budizma. Na mongolskom jeziku „dalaj“ znači „okean“, a „lama“ (tib. bla ma) je isto što i na sanskritu guru. Titulu je 1578. mongolski vladar Altan-kan dodelio Sonamu Gjatsou, poglavaru manastira Drepung, najistaknutijem lami u to vreme. Budući da se Sonam Gjatso računao kao treća inkarnacija te linije nasleđivanja, posthumno je titula dodeljena i njegovim prethodnicima. Tibetanski budisti veruju da je dalaj lama jedna od nebrojenih inkarnacija (otelovljenja) bodisatve milosrđa Avalokitešvare (tib. Chenrezig [spyan ras gzigs]).

Dalaj Lama se smatra vrhovnim poglavarom tibetanskog budizma, a sledbenici sva četiri pravca smatraju ga najvišim lamom u svoj tibetanskoj tradiciji. Kao titula, dalaj lama se piše malim slovom, a kao zamena za lično ime — velikim slovom, Dalaj Lama. Vrlo često ispred njegove titule stoji i HH (His Holiness, tj. njegovo visočanstvo). Tibetanci Dalaj Lamu nazivaju Gjalva Rinpoče, što znači „cenjeni pobednik“ ili Jišun Norbu, što znači „dragulj koji ispunjava želje“.


Od ovog autora