Rituali uspeha – radionice uspešnosti

Rituali uspeha – radionice uspešnosti

Kroz 10 radionica polaznici će naučiti kako da odrede prioritete, da  pravilno postave dugoročne i kratkoročne ciljeve u skladu sa svojim vrednostima. Naučiće kako da  organizuju vreme na najproduktivniji način, da naprave efikasne dugoročne planove, planove na godišnjem, mesečnom, nedeljnom i dnevnom nivou i na taj način uspostave ravnotežu između akademskih i privatnih obaveza. Takođe će naučiti kako da povećaju samopouzdanje (na primer pred ispit, važan sastanak) da prevaziđu strah od javnog govora,  da se uz pomoć  psiholoških tehnika oslobode negativnih emocija i uverenja i da ih zamene pozitivnim. Pored toga naučiće kako da odaberu adekvatan pristup učenju i radu u skladu sa njihovim tipom ličnosti, da se motivišu i eliminišu sklonost ka odlaganju.

Posebna pažnja posvetiće se usvajanju “rituala uspeha” – dnevnim rutinama koje koriste najuspešniji ljudi na svetu, koje se lako usvajaju a prave veliku promenu.
Polaznici će pored toga naučiti kako da efikasno komuniciraju – „kako da vas čuju a ne samo slušaju“, kako da izbegnu ili prevaziđu konflikte.

TEME  RADIONICA:

  1. Samopouzdanje
  2. Postavljanje i ostvarivanje ciljeva
  3. Planiranje
  4. Životni sklad i donošenje odluka
  5. Uspešna komunikacija
  6. Prevazilaženje konflikata
  7. Tipovi ličnosti i reprezentativni sistemi
  8. Promena ponašanja i raspoloženja, upravljanje emocijama
  9. Motivacija, prevazilaženje odlaganja
  10. Prevazilaženje straha od javnog nastupa

Program obuhvata 10 radionica, mogućnost zakazivanja individualnih konsultacija i besplatne konsultacije jednom nedeljno (predavači će u određeno vreme biti dostupni za pitanja i konsultacije  tokom 1 h)

Metoda: teorijski uvod, praktična vežbanja, razmena iskustava. Trajanje i ritam održavanja radionica: jednom nedeljno po 2h. Cena radionice 2000 (popust 10 % za svih 10 radionica)  minimum 6 osoba. Svaki polaznik dobija skriptu sa materijalom za radionicu i uputstvima za samostalni rad. Radionice drže Katarina Ilić, međunarodno sertifikovani life  coach i NLP master i Svetlana Stamatović, međunarodno sertifikovani ICI coach i NLP master.

Informacije na: 0603600385